Tempo maken in woningbouw en energietransitie: de BalansWijk

Duurzaamheid
Datum
Sep 20, 2023
11:15 am
Locatie
The Freddy

Krapte in de fysieke ruimte, in energienetten, in stikstofruimte, materialen en menskracht: er zijn diverse oorzaken waardoor woningbouw en energietransitie elkaar regelmatig in de weg zitten. Hierdoor is het niet meer vanzelfsprekend dat in alle (nieuwbouw)wijken op tijd de elektriciteitsnetten zijn aangelegd, verzwaard of uitgebreid. Kan het ook anders? Wat nu als een woonwijk juist zorgt voor meer balans?  

De Uitdaging
Er zijn al technische oplossingen beschikbaar om woningen te ontwerpen die minimale elektriciteit van het net vereisen. Ook voor groepen woningen zijn opwek, opslag en efficiënt gebruik energetisch in balans te brengen. Let wel, niet energieneutraal over het jaar, maar op elk moment. Want dan hoeft het huidige elektriciteitsnet geen vertragende factor meer te zijn.

Toch zien we dit in de praktijk nog nauwelijks. Er wordt niet om gevraagd, het is onvoldoende bekend, het lijkt in aanschaf duurder, voorschriften passen niet, woningontwikkeling en netbeheer zijn aparte werelden.

En daar zit een sleutel om woningbouw en energietransitie van het slot te krijgen: sámen een integraal wijkconcept maken. Met balans in energie en balans in belangen. De BalansWijk.

De Uitnodiging
Alliander wil het begrijpelijke ongeduld en irritatie omzetten in realisatie en roept stakeholders met realisatiekracht op, om samen die integrale propositie te ontwikkelen. De BalansWijk. Waar het fijn en toekomstgericht wonen is. Die snel te realiseren is, omdat die zo min mogelijk afhankelijk is van wijzigingen in het bestaande elektriciteitsnet. Of er zelfs een positief versnellende bijdrage aan levert.

De Samenwerking
Het doel is versnelling. Dat vraagt om samenwerking met partijen die kennis en kunde delen én gericht zijn op uitvoering. Alliander streeft naar de vorming van een consortium om te komen tot een totaalontwerp van De BalansWijk. Waarin de oplossingen slimmer zijn dan de huidige som der delen. En duidelijk is wat de realisatie van deze concepten vraagt van alle partijen in de keten. Om het vervolgens ook te gaan doen.

Denk mee!

Heb jij een deel van de sleutel in handen om de woningbouw van het slot te halen? Ben je in voor actie in de taxi om maatschappelijke problemen op te lossen en durf je samen te werken om echt goede proposities te realiseren?

Denk jij met ons mee? Of wil je meedoen in het consortium dat we gaan vormen om de komende maanden samen te werken aan het bedenken van oplossingen? Dan zien we je graag bij deze workshop.

Gelinkt Artikel
No items found.
No items found.
moderator
No items found.