Gebruik Artificial Intelligence als een intelligente assistent

'Een frisse, informele vorm om kennis met elkaar uit te wisselen en elkaar te ontmoeten' - Marc Vervoort

Makelaars
Datum
Sep 20, 2023
1:45 pm
Locatie
The Freddy

Artificiële ofkunstmatige intelligentie (AI) staat op het punt om voorloper te worden als ‘technologievan de toekomst’. Vooruitgang in rekenkracht, de beschikbaarheid van een enormehoeveelheid data en nieuwe algoritmes hebben de laatste jaren tot belangrijkedoorbraken in AI geleid. Toekomstige toepassingen voorspellen enormeveranderingen, maar AI is al aanwezig in het dagelijkse leven. Maar geldt datook voor de dagelijkse praktijk van de makelaar? Hoe kan een makelaarskantoorprofiteren van de ontwikkelingen? Welke toepassingen grijpen in op hetoperationele proces van de makelaar? En kunnen de AI toepassingen deklantrelatie en het onderscheidende vermogen versterken

Gelinkt Artikel
No items found.
No items found.