De nieuwe business modellen voor de woningmakelaar

Makelaars
Datum
Sep 20, 2023
2:45 pm
Locatie
The Freddy

Alsmakelaar ben je dienstverlening pur sang. De traditionele dienstverleningconcentreer zich rond het kopen en verkopen van een woning. Met je kennis vanzaken, je aandacht voor de klant en je inspelen op de klantbehoeften word je inkorte tijd de vertrouwd adviseur van de klant. Maar ook na de transactie blijktdat de klant behoefte heeft aan goed advies. Hij zit met vragen oververduurzaming, over de waarde-ontwikkeling van zijn woning of verbouwing van dewoning. Als vertrouwd adviseur heb je daarbij een prima uitgangspositie om ookdan waardevol te zijn en met met nieuwe businessmodellen in te spelen op debehoeften van de klant. De transformatie van makelaar op het transactiemomentnaar makelaar gedurende de wooncariere heeft wel impact op de organisatie en opde communicatie.

Gelinkt Artikel
No items found.
No items found.