De impact van hitte- en waterstress op steden

''De natuur redt de stad'' - Harwil de Jonge

Duurzaamheid
Datum
Sep 20, 2023
3:45 pm

''De bouwproductie is te laag en het aantal bouwvergunningen daalt. We hebben woningbouwstimulerend beleid nodig'' - Michiel de Bruine

1. Welke effect vind jij belangrijkste dat kan optreden als gevolg van hitte en waterstress in steden?

A) Verhoogde energiebehoefte voor koeling

B) Verhoogd risico op overstromingen

C) Vermindering van groene ruimtes en biodiversiteit

D) Toename van watertekorten

E) Veranderingen in de stedelijke infrastructuur

F) Gezondheidsproblemen bij bewoners

2. Welke maatregelen kunnen er genomen worden tegen hitte en waterstress op steden?

Gelinkt Artikel
No items found.
No items found.